Home

FACULTY

FACULTY

Faculty

IMG-20190314-WA0003

Dr.Anita Belapurkar

Usha Pardeshi

Prof.Usha Pardeshi

Mumtaz Shaikh

Prof. Mumtaz Shaikh

Pushpa Patil

Ms.Pushpa Patil

Shaheen Ansari

Ms Shaheen Ansari

Sunita Heramath

Dr. Sunita Hiremath

Vrushali Rokade

Mrs.Vrushali Rokade

Madhuri Yadav

Dr. Madhuri Yadav

Dipali M

Dipali Mehakarkar

Asfiya Ansari

Mrs.Asfiya Ansari

Nilofer Patel

Mrs. Nilofer Patel

Jabin sayyed

Ms.Jabin Sayyed

Yasmin Attar

Mrs.Yasmin Attar

Prachi Tambe

Mrs.Prachi Tambe

Amruta Deshpande

Dr.Amruta Deshpande

Anwar Fatma

Mrs.Anwar Fatma

Anuradha Shelke

Anuradha Shelke

Deepa Muknak

Mrs.Deepa Muknak

Non Teaching Staff

Mr. Shafi.G,Shaikh

Mr.Nijam Shaikh

Ms.Farida Venkatpur

Khaleel Rachbhare

Mr.Asif Shaikh

Mr.Ajaz Shaikh

Mrs.Khairun Shaikh

Chanda Pardeshi

Mr.Babu Shaikh

Visiting Faculty

Dr. Lalita Vartak

Dr. Neelima Tikhe

Dr. Sujata Admuthe

Dr. Vilas Ransure

Bapusaheb Chougule

Dr. Seema Bhandare

ICC Committee

H.G.M AZAM COLLEGE OF EDUCATION

2016-2017

⦁ Ms. Nusarat S. Shaikh (Associate Professor)
⦁ Prof. Usha Pardeshi (Teaching Staff)
⦁ Dr. Madhuri Gunjal (Teaching Staff)
⦁ Miss. Farida Venkatpur (Non-Teaching Staff)
⦁ Mr. M.G. Shaikh (Non-Teaching Staff)
⦁ Ms. G.S. Sharmin (Student Representative) (Undergraduate Course)
⦁ Miss. Pratibha Pandit (Student Representative) (Postgraduate Course)
⦁ Ms. Bhavana Muttha (Student Representative) (Ph.d)
⦁ Mr. B.R. Choudhary(N.G.O)